Passie lag aan de basis van de carrière van Serge Bertholet binnen de wereld van de metalen decoratie.

 

Hij wordt omringd door een ervaren team en is een betrouwbare factor voor het welslagen van uw project. In 2007 richtte Serge Bertholet op verzoek van tal van vooraanstaande klanten de nv FEREX op.

FEREX is altijd op de hoogte van innovaties en nieuwe technologieën en bestudeert, produceert en plaatst metalen decoratie, gecombineerd met glas, hout en composiet, voor uw gebouwen.

 • Op basis van uw voorontwerp maakt Serge Bertholet een voorstudie, stelt een budget op en legt een schetsboekje aan dat dienstdoet als basis voor verdere besprekingen over het ontwerp, de montage, materiaalbehandeling en uitvoering.
 • Na akkoord van de klant wordt er een planning van de verschillende fases opgesteld en worden de digitale plannen die door onze ervaren ingenieurs en tekenaars werden gemaakt, verder uitgewerkt.
 • Na ontvangst van de plannen ‘goed voor akkoord’ zal het methodebureau die analyseren en de productieplannen voor onze digitale machines van de laatste generatie opstellen.
 • De productie wordt opgevolgd door operatoren en geleid door het team ‘kwaliteitscontrole’.
 • Op verzoek van de klant kan er voorafgaand aan de plaatsing een oplevering in het atelier plaatsvinden.
 • De logistieke dienst is verantwoordelijk voor de planning van de plaatsing, verpakking, vervoer en transportwerktuigen, in nauw overleg met de projectverantwoordelijken.
 • De plaatsing wordt altijd uitgevoerd door de projectverantwoordelijke en de plaatsingsverantwoordelijke op basis van de plaatsingsplannen en met behulp van geometrische instrumenten.
 • Het plaatsingspersoneel is op de hoogte van de geldende veiligheidsregels en neemt altijd kennis van het Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan (BVGP), specifiek voor de werf.
 • Serge Bertholet is uw gesprekspartner van het begin tot het eind van de werken, tot aan de oplevering ervan.

Het team FEREX realiseerde reeds grote decoratieve metalen ensembles in verschillende edele materialen, in tal van landen in Europa, Afrika, in de Arabische wereld en Centraal-Amerika

Teneinde u optimaal bij te kunnen staan, bestaat FEREX uit 4 afdelingen:

 • Metalen bekleding
 • Metalen siersmeedwerk en schrijnwerk
 • Vensters en gordijngevels
 • Inrichting vestibules van prestigegebouwen

We nodigen u uit onze website te bezoeken en contact met ons op te nemen.

U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke inlichtingen.

Vriendelijke groet,

 

Serge Bertholet

Afgevaardigd bestuurder van de nv FEREX