Inrichting vestibules

De inrichting van vestibules van prestigegebouwen vereist een aanzienlijke technische kennis. Imago en techniek moeten elkaar aanvullen.

FEREX maakt een volledige voorstudie waarbij we rekening houden met alle vereiste gegevens.

Serge Bertholet stelt een schetsboekje op, dat dienstdoet als basis voor de studies en plannen, en legt stalen, technische fiches en prototypes voor.

Die werkwijze levert een duidelijk beeld van de uitvoering van het project op.

Na akkoord en ondertekening van de plannen gaat FEREX over tot de productiefase, en nodigen we de klant en architecten uit de correcte uitvoering ervan te controleren.

De installatie vindt plaats op basis van de plannen, volgens een timing in overleg met EG.

Serge Bertholet begeleidt u bij dit alles van A tot Z.